O WRC

WRC powstało jako ekspercka grupa inwestycyjna, odpowiadająca na globalne potrzeby w zakresie realizacji inwestycji w gospodarkę odpadami.

WRC stworzyło platformę inwestycyjną na światowym rynku gospodarki odpadami. WRC składa się z ekspertów, inwestorów oraz spółek holdingowych z branży gospodarki odpadami o wieloletnim doświadczeniu branżowym. Naszym głównym celem jest realizowanie efektywnych ekonomicznie inwestycji, które generują maksymalne rezultaty ekologiczne.

WRC dostrzega ogromne możliwości inwestycyjne w zakresie ekologizacji sektora odpadów.

Sektor odpadów

WRC stworzyło platformę inwestycyjną, w której różni interesariusze mogą spotykać się i prowadzić działalność inwestycyjną we współpracy. Takie platformy są potrzebne wewnątrz światowego systemu gospodarczego.

Mobilizacja inwestycji w ekologizację sektora odpadów wymaga szeregu sprzyjających warunków. Możemy obserwować rządy, które zwiększają swoje środki budżetowe na ten sektor. Ponadto nawiązanie partnerstwa z sektorem prywatnym może potencjalnie zmniejszyć presję fiskalną, zwiększając jednocześnie wydajność świadczenia usług.
Międzynarodowe mechanizmy rozwoju i finansowania można również rozszerzyć, aby wspierać lokalne systemy przetwarzania odpadów, które zapewniają możliwości biznesowe dla lokalnej przedsiębiorczości i społeczności, jednocześnie zmniejszając potrzebę dalekiego transportu odpadów. WRC dostrzega ogromne możliwości inwestycyjne w zakresie ekologizacji sektora odpadów.

Perspektywy sektora

Rosnący niedobór zasobów i dostępność nowych technologii możliwości ekologizacji sektora odpadów.

Zazielenianie sektora odpadów oznacza przejście od zwykłych praktyk biznesowych do ekonomicznie i ekologicznie wykonalnego podejścia, które dąży do uzyskania pozytywnych bezpośrednich i pośrednich korzyści ekonomicznych. Ponowne wykorzystanie, recykling i odzyskiwanie energii są uznawane za realne, co może przyczynić się do zazieleniania, a jednocześnie generować dochody i promować innowacje. W długoterminowej strategii gospodarki odpadami należy rozwijać nową kulturę, która opowiada się za integracją unikania odpadów, minimalizacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i odzyskiwania w ramach polityk sektorowych i makroekonomicznych.

Istnieje potrzeba przyspieszenia szeroko zakrojonych innowacji w pełnym zakresie bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki odpadami.

Badania i rozwój

WRC stworzyło platformę inwestycyjną, w której różni interesariusze mogą spotykać się i prowadzić działalność inwestycyjną we współpracy. Takie platformy są potrzebne wewnątrz światowego systemu gospodarczego.

Mobilizacja inwestycji w ekologizację sektora odpadów wymaga szeregu sprzyjających warunków. Możemy obserwować rządy, które zwiększają swoje środki budżetowe na ten sektor. Ponadto nawiązanie partnerstwa z sektorem prywatnym może potencjalnie zmniejszyć presję fiskalną, zwiększając jednocześnie wydajność świadczenia usług.
Międzynarodowe mechanizmy rozwoju i finansowania można również rozszerzyć, aby wspierać lokalne systemy przetwarzania odpadów, które zapewniają możliwości biznesowe dla lokalnej przedsiębiorczości i społeczności, jednocześnie zmniejszając potrzebę dalekiego transportu odpadów. WRC dostrzega ogromne możliwości inwestycyjne w zakresie ekologizacji sektora odpadów.

Dla Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą World Recycling Center Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie World Recycling Center S.A., Katowice (40-074), ul. Szeligiewicza 1, w godzinach 10.00 – 14.00.

Katowice, 30.09.2020

Znajdziesz nas:

WRC Spółka Akcyjna

ul. Szeligiewicza 1

40-074 Katowice

tel: 664 494 292

mail: office@wordrecyclingcenter.com

Zostaw nam wiadomość

Formularz kontaktowy